android play video 4k | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

android play video 4k

  1. hgduyanh

    Android Play Video 4K Dùng Smartphone xem Video 4K online trên Mega. Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8..

    Mình xin chia sẻ thêm với các bạn khi dùng smartphone android để xem online video 4k. Đầu tiên bạn cài app Mega https://mega.nz/android và đăng ký tài khoản để lưu trữ file video. Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập app thành công bạn vào trình duyệt web theo link http://bit.ly/video4ktest...
Top