an ninh mạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

an ninh mạng

  1. VNZ-ROAD

    Dự thảo Luật An Ninh Mạng 2018 - Việt Nam

    Tuần tới , quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật An Ninh Mạng . Cụ thể dự kiến vào sáng 12-6, tại hội trường Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ ấn nút biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng/ Vn-Zoom là diễn đàn chuyên về công nghệ nên rất mong mọi người tìm hiểu kỹ về đạo luật này ( nếu...
Top