an danh youtube | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

an danh youtube

  1. Cloud

    YouTube sẽ có chế độ ẩn danh trên ứng dụng di động

    Thông tin về chế độ ẩn danh trên ứng dụng Youtube di động bắt nguồn từ trang Android Police. Khi chế độ này chính thức phát hành, lịch sử xem YouTube của bạn sẽ không được lưu lại hoàn toàn, và cả những kênh mà bạn đã đăng ký cũng sẽ không hiện ra khi bạn đã lựa chọn ngụy trang chúng. Ngoài ra...
Top