airdrop | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

airdrop

  1. vomitri

    Crypto Hướng dẫn 20 phút nhận airdrop 10 đô và 5 BMEX từ sàn BitMEX

    BitMEX sàn phái sinh tiền mã hóa từng sở hữu khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin lớn nhất thế giới, sẽ phát hành BMEX, đồng token riêng của sàn vào năm 2022. Và điều kiện nhận airdrop 10 USDT và 5 BMEX là chỉ cần đăng ký tài khoản và xác thực tài khoản trong vòng 30 phút. Lưu ý là...
  2. Cloud

    Windows 10 Redstone 4 sẽ có tính năng tương tự AirDrop

    Windows 10 Redstone 4 dự kiến sẽ tích hợp tính năng chia sẻ dữ liệu trong phạm vi gần có tên Near Share. Tính năng mới hứa hẹn có cách hoạt động tương tự như AirDrop của Apple. Theo Softpedia, tính năng Near Share đã bắt đầu xuất hiện trong bản build 17035. Dự kiến, tính năng sẽ chính thức có...
Top