airdrop | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

airdrop

  1. Cloud

    Windows 10 Redstone 4 sẽ có tính năng tương tự AirDrop

    Windows 10 Redstone 4 dự kiến sẽ tích hợp tính năng chia sẻ dữ liệu trong phạm vi gần có tên Near Share. Tính năng mới hứa hẹn có cách hoạt động tương tự như AirDrop của Apple. Theo Softpedia, tính năng Near Share đã bắt đầu xuất hiện trong bản build 17035. Dự kiến, tính năng sẽ chính thức có...
Top