ai mini | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ai mini

  1. Administrator

    Xiaomi giới thiệu Mi MIX 2S, một kiệt tác nghệ thuật với camera kép

    27/3/2018 Hôm nay tại Thượng Hải - Trung Quốc– Công ty công nghệ hàng đầu thế giới Xiaomi vừa giới thiệu điện thoại Mi MIX 2S, một kiệt tác nghệ thuật sở hữu camera kép AI đặc biệt và sử dụng nền tảng Qualcomm® Snapdragon™ 845 mới nhất. Xiaomi còn chính thức lấn sân sang một lĩnh vực khác với...
Top