advanced protection | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

advanced protection

  1. Cloud

    Google chính thức ra mắt chương trình bảo mật cao cấp nhất dành cho người dùng

    Chương trình miễn phí mới của Google hướng đến những người dùng tin rằng tài khoản Google của họ - như Gmail, Drive, YouTube - có nguy cơ cao bị tấn công mạng. Hiện tại, chương trình Advanced Protection của Google bao gồm 3 yếu tố chính: bảo vệ Gmail và tài khoản Google chống lại tấn công...
Top