advanced android malware | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

advanced android malware

  1. V

    Cảnh báo về mã độc nguy hiểm giả dạng Systeam Update trên Smartphone

    (Vn-Z.vn) Ngày 06 tháng 04 năm 2021, Theo Hãng nghiên cứu bảo mật Zimperium zLabs (Mỹ) mới đây đã đưa ra cảnh báo về một dạng phần mềm độc hại ngụy trang dưới dạng bản cập nhật hệ thống trên các thiết bị nền tảng Android. Mã độc này sẽ xuất hiện dưới dạng hộp thoại thông báo nâng cấp hệ thống...
Top