administrator | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

administrator

  1. Administrator

    Truy cập vào tài khoản Admin của bất kỳ máy nào chạy Windows mà không cần sử dụng tool

    Hướng dẫn này không nhằm mục đích phá hoại chỉ dừng ở mức giao lưu học hỏi và khuyến khích người quản trị cần có sự tin tưởng khi giao máy tính của mình cho người khác sử dụng. Chú ý là Ad không chịu trách nhiệm với những hậu quả mà bạn gây ra ở nơi làm việc, máy tính của bạn, ở trường học.v.v...
Top