5000 wx | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

5000 wx

  1. V

    AMD sắp bán lẻ Unified Threadripper Pro 5000WX

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 06 năm 2022, Hôm qua AMD thông báo rằng bộ vi xử lý Threadripper PRO 5000 WX sẽ có mặt tại các nhà tích hợp hệ thống toàn cầu bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, dự kiến sẽ được cung cấp cho cộng đồng DIY vào cuối năm nay. AMD giải thích mới về dòng sản phẩm Threadripper của mình...
Top