3g/4g | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

3g/4g

  1. Administrator

    Qualcomm và Viettel ký kết thỏa thuận bản quyền sáng chế 3G/4G

    Dây chuyển sản xuất tự động hóa của M1 - Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) và Công ty Thông tin M1 (M1 Communications), trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), hôm nay công bố hai bên đã đạt được thỏa thuận sử dụng bản quyền công nghệ 3G và 4G/LTE. Theo các điều khoản...
Top