3dexperience solidworks | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

3dexperience solidworks

  1. T

    Dassault Systèmes giới thiệu các sản phẩm 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS mới

    VELIZY-VILLACOUBLAY, Pháp — ngày 9 tháng 2 năm 2021 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) vừa cho biết sẽ ra mắt hai sản phẩm giúp mang đến cách thức mới để thiết kế, hợp tác, chia sẻ và trở nên vượt trội: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers và 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students...
Top