30.5 triệu usd | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

30.5 triệu usd

  1. VNZ-NEWS

    Apple đồng ý trả 30,5 triệu usd vì hành động kiểm tra túi của nhân viên

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 08 năm 2022, năm 2013, Apple đã bị kiện bởi các nhân viên yêu cầu công ty nên trả tiền vì họ mất nhiều thời gian chấp nhận kiểm tra an toàn của công ty sau khi tan làm. Apple sau đó đã đồng ý giải quyết vụ kiện với số tiền 30,5 triệu đô la . Thẩm phán quận William Alsup ở...
Top