200gb | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

200gb

  1. Administrator

    Lexar ra mắt thẻ nhớ microSD hiệu suât cao đạt dung lượng tới 200GB

    Khi SanDisk có thể là hãng đầu tiên tung ra thẻ nhớ chuẩn microSD đạt dung lượng 200GB vào năm ngoái, nhiều công ty khác cũng bắt đầu nắm bắt xu hướng này. Và Lexar đã khởi động một chương trình mới nhất khi hãng tung ra thẻ nhớ chuẩn microSDHC hiệu suất cao với tốc độ lên đến 95 Mbps. Dung...
Top