19 năm vị trí số 1 thị phần | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

19 năm vị trí số 1 thị phần

  1. VNZ-NEWS

    Canon 19 năm liên tục top 1 thị phần máy ảnh kĩ thuật số dùng ống kính chuyển đổi

    Vn-Z.vn Ngày 30 tháng 03 năm 2022, Canon thông báo mảng máy ảnh kĩ thuật số dùng ống kính chuyển đổi (máy ảnh DSLR và không gương lật) đã duy trì vị trí số 1 trên thị trường toàn cầu trong 19 năm liên tiếp [1]từ năm 2003 đến 2021. Canon phát triển các thành phần hệ thống tạo ảnh chủ chốt ở dòng...
Top