123short.net | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

123short.net

  1. Hinun97

    [Share Theme WP] Jannah News v3.0.1 – Newspaper Magazine News AMP BuddyPress

    Hướng dẫn cài: Tải về và unrar Upload folder theme lên wp-content/themes Vào Admin CP active theme Import data từ menu của Jannah Link down bản Jannah News v3.0.1 full active: https://drive.google.com/file/d/110rc3wRarz3cHs6As9t582tBqKNGElMA/view?usp=sharing Link ủng hộ...
  2. Hinun97

    Hỏi Đi - Tui Trả Lời! Chuyên Mục Hỏi - Đáp Cuộc Sống

    Hỏi Đi - Tui Trả Lời! Chuyên Mục Hỏi - Đáp Cuộc Sống Ông bà ta có câu: "Muốn giỏi thì học, muốn biết thì hỏi" Vậy nên để tiếp nối và duy trì truyền thống ấy, mình xin lập post này để các bạn cùng tham gia "Hỏi xoáy - Đáp xoay" cho vui nhà vui cửa VN-Zoom nhé. Lưu ý, hỏi thật sẽ nhận được...
Top