0x00000006 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

0x00000006

  1. PhongKK

    Thảo luận Kết nối máy in EPSON mạng LAN không được

    Hiện tại máy tính của mình vừa mới cài lại win và kết nối với 2 chiếc máy in thông qua mạng LAN. nhưng chỉ kết nối được với 1 chiếc (máy HP) máy còn lại không in kết nối được (máy EPSON) và báo lỗi 0x00000006. Các máy tính khác kết nối bình thường. Mình làm theo một số hướng dẫn trên mạng nhưng...
Top