Chia sẻ - ZoneAlarm Free Firewall V.15.8.169.18768 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ ZoneAlarm Free Firewall V.15.8.169.18768

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
fw_500.png


ZoneAlarm_2013-09-23.png


ZoneAlarm Free Firewall –cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Tường lửa của Windows và không yêu cầu giám sát hoặc quản lý liên tục.

Một tính năng thú vị được cung cấp trong ZoneAlarm Free Firewall là chế độ Tự động học sẽ biết thói quen của bạn và sau đó liên tục cung cấp cho bạn các mức bảo vệ thích hợp.

Features
• Antivirus & Anti-spyware Engine
• Advanced Real-Time Antivirus
• Enhanced Browser Protection
• Identity Protection
• Anti-Keylogging
• Anti-Spam
• Parental Controls
• PC Tune-up
• Find My Laptop
• Threat Emulation

What’s New :

  • 15.8.163.18715​

    • Improved: Stability
    • Fixed: Bug fixes and Improvements

Title Release: ZoneAlarm.Free.Firewall.V.15.8.169.18768
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top