Ý tưởng Chuyển đổi số Nông nghiệp có cơ hội nhận 100 triệu đồng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ý tưởng Chuyển đổi số Nông nghiệp có cơ hội nhận 100 triệu đồng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các dự án khởi nghiệp hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp tham gia cuộc thi Startup Hunt năm 2020 có cơ hội nhận thưởng và đào tạo từ chuyên gia.

Continue reading...
 


Top