'Xuất khẩu tại chỗ' trí tuệ Việt thúc đẩy đổi mới sáng tạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

'Xuất khẩu tại chỗ' trí tuệ Việt thúc đẩy đổi mới sáng tạo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cơ hội “xuất khẩu tại chỗ” trí tuệ Việt Nam giúp nguồn lực trí thức trong nước được tiếp xúc với những công nghệ lõi, công nghệ đột phá nhất thế giới.

Continue reading...
 
Top