Xu hướng 'xanh' khi phát triển 5G | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Xu hướng 'xanh' khi phát triển 5G

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
5G đang được thử nghiệm và triển khai trên toàn cầu, trong đó một vấn đề cũng được quan tâm là mức tiêu thụ điện năng của thiết bị 5G.

Continue reading...
 


Top