Chia sẻ - XP VPN (Xtra Power) v.2.5 (Paid) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ XP VPN (Xtra Power) v.2.5 (Paid)

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Eaug2QGGC1QZ8EIYnaYEYmfKK9n67hk9HOX_W6s_ky6VnJ86LyZYaQPxm2zPnr_8V5jb=w2560-h969-rw


Mod Info :
★ Untouched Paid apk with Original Hash Signature
★ Certificate MD5 digest: 2d6a3173fe3e922a8bcc56c1520296e7
★ No changes were applied
➡ Languages: Full Multi Languages
➡ CPU architectures: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
➡ Screen DPIs: 120dpi, 160dpi, 240dpi, 320dpi, 480dpi, 640dpi

Xtra Power VPN là dịch vụ proxy VPN siêu nhanh và bảo mật Tăng cường cho tất cả người dùng như doanh nghiệp và cá nhân. Sử dụng dịch vụ VPN proxy này, bạn có thể duyệt web ẩn danh và an toàn mà không cần cấu hình.

W4tMGBEPTodhlgZ8fJ7jLCBophJz6xv826mV2Kq-6pI2ToRxmZlNAhUPehFOx47RiWLn=w2560-h969-rw


Để tăng cường bảo mật và tốc độ kết nối Internet siêu nhanh của bạn, một VPN thông minh như XP VPN là một công cụ cần thiết. Để sử dụng kết nối được mã hóa và an toàn, các hoạt động trực tuyến của bạn vẫn bị ẩn với những người dùng khác, điều này giúp Boost an toàn và nhanh chóng.

PgtiJ6ekjqn7uu32V_ERyBmkPcwMiJKGvPzVmRYYTgBJUWueuQZkrUHjuPin0R-AKA=w2560-h969-rw


Chúng tôi đã xây dựng một mạng proxy VPN cao cấp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Có một số máy chủ mẫu được sử dụng miễn phí, nhưng để có tất cả các tính năng cao cấp, bạn phải mua ứng dụng VPN cao cấp này.
Bất kỳ tường lửa nào ở trường học hoặc nơi làm việc đều có thể bị vượt qua bằng cách sử dụng VPN bỏ chặn này. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không lưu giữ bất kỳ thông tin nhật ký nào trên máy chủ của mình để người dùng có thể sử dụng ứng dụng proxy VPN nhanh chóng và an toàn này mà không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

e222fID7ldrJnX105ZHlslkkXA2c0NiAj9Owlhz7TS3QK00XFBZPTXGwfNmAFsdENDI=w2560-h969-rw


Ứng dụng proxy VPN Premium của XP mở rộng tất cả các chức năng của một mạng riêng mà trên các mạng dùng chung hoặc công cộng, nó cũng cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị máy tính như thể họ có kết nối trực tiếp với mạng riêng. Nếu bạn chạy Ứng dụng qua proxy VPN của XP, thì nó có thể nhận được lợi ích từ chức năng và Tăng cường bảo mật của mạng riêng.

* Lợi ích của proxy VPN của XP là gì.

⦁ Wide Range of servers and fastest internet bandwidth
⦁ Pick an app that uses VPN (Android 5.0+ is required)
⦁ All mobile carriers and all Wi-Fi, 4G, 3G, and LTE services are supported
⦁ No-logging needed .
⦁ Make smart choices when choosing a server
⦁ An intuitive user interface.
⦁ There is no time and usage restrictions.
⦁ Registration and configuration free.

rIob0fTRQ_Kfi13HRrZgjtuagqoEtThhoW0R6jNvNJ0f9KTE0koaydslUkk8lZHIdg=w2560-h969-rw


Xtra Power VPN will increase your network speed and also enable your Boost safety on the internet. Additionally, it gives you the option to surf anonymously. Ensure your privacy when using public Wi-Fi hotspots. Download this proxy unblocker and join the group of thousands of VPN pro users and be secure.

What New :
Latest update

Requires Android
4.1 and up

2eqtH.png

 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
XP VPN (Xtra Power) v.2.4 (Paid) - New Update Version
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
XP VPN (Xtra Power) v.2.5 (Paid) - New Update Version
 
Top