Nhờ tư vấn - Xóa bài viết này cho mình với | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Xóa bài viết này cho mình với

BuiGiangNam

Gà con
Bạn có thể đề xuất dự án với 1 cty lĩnh vực này xem họ tính thế nào rồi xem họ giải trình vì sao tính thế, mình trên danh nghĩa ng thuê
 
Top