Nhờ tư vấn - xin tư vấn mua laptop làm việc và làm đồ hoạ mức vừa phải | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn xin tư vấn mua laptop làm việc và làm đồ hoạ mức vừa phải

nguyentam787

Rìu Sắt Đôi
như tiêu đề. mình cần các a/c/e tư vấn mua một con laptop phục vụ công việc văn phòng và làm đồ hoạ mức vừa phải (chỉnh sửa ảnh, cắt chỉnh sửa video), không chơi game, cần bền và sử dụng ổn định. kinh phí mình có từ 20 triệu đổ lại thôi. xin cảm ơn.
 


Top