Xin review về trường cao đẳng FPT | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Xin review về trường cao đẳng FPT

Zos224

Gà con
Năm nay e lớp 12 và đang muốn theo học ngành CNTT.Do điều kiện gia đình chỉ ở mức bình thường nên e đang muốn học tại cao đẳng FPT cơ sở ở Đà Nẵng cho gần gia đình.Mọi người cho e xin review về trường và nếu ko nên học ở đây thì nên học ở trường nào ạ.Em cảm ơn ạ!
 
Top