Yêu cầu Phần mềm - Xin phần mềm nghe mp3 có thể thu nhỏ chiều cao, kéo dài | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Yêu cầu Phần mềm Xin phần mềm nghe mp3 có thể thu nhỏ chiều cao, kéo dài

blogkien

Búa Gỗ
Mình đang kiếm phần mềm có thể kéo ngắn chiều cao cửa sổ player, càng ngắn chiều cao càng tốt (cỡ 1-3 cm), có thể kéo dài bề ngang, có thể tua đi tua lại từng chút một, có thể nổi trên cửa sổ khác. Khi thu nhỏ như vậy, vẫn còn các nút play, pause, next, back, thanh trạng thái chạy để tua.

Cảm ơn các bạn nhiều.
 

shivalkyra

Búa Gỗ Đôi
Bạn thử media player classic xem nhé, trang chủ thì có vẻ đóng link tải rồi có thể tìm một số trang khác để tải
6GuuYNg.png
 
Top