Nhờ tư vấn - Xin cmd tối ưu tinh chỉnh win 7 tweaker? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Xin cmd tối ưu tinh chỉnh win 7 tweaker?

jack DIM

Búa Đá
Mong các sư phụ, cao nhân giúp em tinh chỉnh tối ưu win 7 với ạ,,,lúc trước cài win em thường dùng win 10 tweaker để tinh chỉnh ,máy chạy mượn hẳn lên. Nhưng khi chuyển sang sài win 7 thì lúc cài đầy đủ xong thì lúc giật lúc lag. em xin file cmd giúp tinh chỉnh bản win 7 với..em rất cảm ơn luôn
 

hackercong

Búa Đá Đôi
Bạn phải vào task để xem nó lag vì lý do gì vì nguyên nhân thì có rất nhiều,nếu do ram thì có thể nâng cấp thêm hoặc bật cmd gõ 2 lệnh sau để tăng lượng bộ nhớ phân trang hiện có của hệ thống đối với NTFS
Từ dòng lệnh (CMD), gõ lệnh sau để xem đã bật hay chưa:
Code:
fsutil behavior query memoryusage
Nếu chưa, hãy bật nó lên bằng lệnh:
Code:
fsutil behavior set memoryusage 2

Trong đó
_0 là không gán gì
_1 gán đến mặt định
_2 gán hỗ trợ gia tăng lượng bộ nhớ đệm
Do cpu tăng cao gây lag thì kiểm tra phần mềm đang chạy ẩn chiếm cpu,nếu do service của window thì mới dùng các cmd khác liên quan để tắt nó đi hoặc vào services.msc để tắt những cái k cần thiết.
Nếu do các phần mềm ngoài window thì kiểm tra xóa đi hoặc chỉ bật lên lúc cần sử dụng

Ngoài ra còn do virus..v.v...nên cài thêm anti để check cho kĩ,virus có thể chạy qua các service của window nên nếu 1 service tăng cao bất thường trong tg dài thì bạn nên quét safemode cho triệt để
Ngoài ra còn có thể do HDD bad hoặc usage nó cao như win10 check dc luôn trong task còn win 7 thì cài soft ngoài để check nhé,nếu bad cắt được thì cắt không thì mua mới hoặc dùng ssd.

Ngoài ra mình gửi bạn 2 file reg này trong registry với tác dụng như sau

AutoEndTasks - Lực lượng Windows để tự động kết thúc dịch vụ người dùng khi người dùng log off hoặc tắt máy tính. Nó sẽ ngăn chặn việc "Đóng ứng dụng và tắt, ứng dụng này là ngăn chặn tắt máy" màn hình xuất hiện. Kiểm tra chủ đề này để biết chi tiết.

HungAppTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi giết chết quá trình sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào nút "End Task" trong Task Manager.

MenuShowDelay - Giảm các menu chương trình chậm trễ thời gian, nó sẽ làm cho các menu hiện nhanh hơn khi nhấn.

WaitToKillAppTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi giết chết quá trình sử dụng khi người dùng log off hoặc tắt máy tính.

LowLevelHooksTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi tiêu diệt các dịch vụ không đáp ứng.

MouseHoverTime - Giảm thời gian trễ sổ popup để hiển thị mô tả cửa sổ bật lên nhanh hơn khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua một mục.

NoLowDiskSpaceChecks - Vô hiệu hóa việc kiểm tra không gian đĩa thấp để bạn không nhận được thông báo không gian đĩa thấp gây phiền nhiễu trong khay hệ thống.

LinkResolveIgnoreLinkInfo - Ngăn chặn Windows từ lãng phí thời gian trong việc tìm kiếm một chương trình mà không còn tồn tại trong hệ thống của bạn khi bạn cố gắng để mở shortcut của nó.

NoResolveSearch - Ngăn chặn Windows từ tìm kiếm các ổ đĩa để giải quyết một phím tắt.

NoResolveTrack - Ngăn chặn Windows từ sử dụng tính năng theo dõi hệ thống file của NTFS để giải quyết một phím tắt.

NoInternetOpenWith - Vô hiệu hóa "Tìm kiếm trên Internet" nhắc trong "Open with" cửa sổ để bạn có thể trực tiếp nhìn thấy danh sách các chương trình có sẵn.

WaitToKillServiceTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi dừng dịch vụ khi dịch vụ được thông báo về quá trình đóng cửa.

Có 2 file chạy file reg đầu để tối ưu và chạy file restore để khôi phục lại cài đặt registry
 

putin2019

Rìu Chiến Vàng
Bạn phải vào task để xem nó lag vì lý do gì vì nguyên nhân thì có rất nhiều,nếu do ram thì có thể nâng cấp thêm hoặc bật cmd gõ 2 lệnh sau để tăng lượng bộ nhớ phân trang hiện có của hệ thống đối với NTFS
Từ dòng lệnh (CMD), gõ lệnh sau để xem đã bật hay chưa:
Code:
fsutil behavior query memoryusage
Nếu chưa, hãy bật nó lên bằng lệnh:
Code:
fsutil behavior set memoryusage 2

Trong đó
_0 là không gán gì
_1 gán đến mặt định
_2 gán hỗ trợ gia tăng lượng bộ nhớ đệm
Do cpu tăng cao gây lag thì kiểm tra phần mềm đang chạy ẩn chiếm cpu,nếu do service của window thì mới dùng các cmd khác liên quan để tắt nó đi hoặc vào services.msc để tắt những cái k cần thiết.
Nếu do các phần mềm ngoài window thì kiểm tra xóa đi hoặc chỉ bật lên lúc cần sử dụng

Ngoài ra còn do virus..v.v...nên cài thêm anti để check cho kĩ,virus có thể chạy qua các service của window nên nếu 1 service tăng cao bất thường trong tg dài thì bạn nên quét safemode cho triệt để
Ngoài ra còn có thể do HDD bad hoặc usage nó cao như win10 check dc luôn trong task còn win 7 thì cài soft ngoài để check nhé,nếu bad cắt được thì cắt không thì mua mới hoặc dùng ssd.

Ngoài ra mình gửi bạn 2 file reg này trong registry với tác dụng như sau

AutoEndTasks - Lực lượng Windows để tự động kết thúc dịch vụ người dùng khi người dùng log off hoặc tắt máy tính. Nó sẽ ngăn chặn việc "Đóng ứng dụng và tắt, ứng dụng này là ngăn chặn tắt máy" màn hình xuất hiện. Kiểm tra chủ đề này để biết chi tiết.

HungAppTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi giết chết quá trình sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào nút "End Task" trong Task Manager.

MenuShowDelay - Giảm các menu chương trình chậm trễ thời gian, nó sẽ làm cho các menu hiện nhanh hơn khi nhấn.

WaitToKillAppTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi giết chết quá trình sử dụng khi người dùng log off hoặc tắt máy tính.

LowLevelHooksTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi tiêu diệt các dịch vụ không đáp ứng.

MouseHoverTime - Giảm thời gian trễ sổ popup để hiển thị mô tả cửa sổ bật lên nhanh hơn khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua một mục.

NoLowDiskSpaceChecks - Vô hiệu hóa việc kiểm tra không gian đĩa thấp để bạn không nhận được thông báo không gian đĩa thấp gây phiền nhiễu trong khay hệ thống.

LinkResolveIgnoreLinkInfo - Ngăn chặn Windows từ lãng phí thời gian trong việc tìm kiếm một chương trình mà không còn tồn tại trong hệ thống của bạn khi bạn cố gắng để mở shortcut của nó.

NoResolveSearch - Ngăn chặn Windows từ tìm kiếm các ổ đĩa để giải quyết một phím tắt.

NoResolveTrack - Ngăn chặn Windows từ sử dụng tính năng theo dõi hệ thống file của NTFS để giải quyết một phím tắt.

NoInternetOpenWith - Vô hiệu hóa "Tìm kiếm trên Internet" nhắc trong "Open with" cửa sổ để bạn có thể trực tiếp nhìn thấy danh sách các chương trình có sẵn.

WaitToKillServiceTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi dừng dịch vụ khi dịch vụ được thông báo về quá trình đóng cửa.

Có 2 file chạy file reg đầu để tối ưu và chạy file restore để khôi phục lại cài đặt registry
Cảm ơn bạn bài viết rất hay và chi tiết.
 

jack DIM

Búa Đá
Bạn phải vào task để xem nó lag vì lý do gì vì nguyên nhân thì có rất nhiều,nếu do ram thì có thể nâng cấp thêm hoặc bật cmd gõ 2 lệnh sau để tăng lượng bộ nhớ phân trang hiện có của hệ thống đối với NTFS
Từ dòng lệnh (CMD), gõ lệnh sau để xem đã bật hay chưa:
Code:
fsutil behavior query memoryusage
Nếu chưa, hãy bật nó lên bằng lệnh:
Code:
fsutil behavior set memoryusage 2

Trong đó
_0 là không gán gì
_1 gán đến mặt định
_2 gán hỗ trợ gia tăng lượng bộ nhớ đệm
Do cpu tăng cao gây lag thì kiểm tra phần mềm đang chạy ẩn chiếm cpu,nếu do service của window thì mới dùng các cmd khác liên quan để tắt nó đi hoặc vào services.msc để tắt những cái k cần thiết.
Nếu do các phần mềm ngoài window thì kiểm tra xóa đi hoặc chỉ bật lên lúc cần sử dụng

Ngoài ra còn do virus..v.v...nên cài thêm anti để check cho kĩ,virus có thể chạy qua các service của window nên nếu 1 service tăng cao bất thường trong tg dài thì bạn nên quét safemode cho triệt để
Ngoài ra còn có thể do HDD bad hoặc usage nó cao như win10 check dc luôn trong task còn win 7 thì cài soft ngoài để check nhé,nếu bad cắt được thì cắt không thì mua mới hoặc dùng ssd.

Ngoài ra mình gửi bạn 2 file reg này trong registry với tác dụng như sau

AutoEndTasks - Lực lượng Windows để tự động kết thúc dịch vụ người dùng khi người dùng log off hoặc tắt máy tính. Nó sẽ ngăn chặn việc "Đóng ứng dụng và tắt, ứng dụng này là ngăn chặn tắt máy" màn hình xuất hiện. Kiểm tra chủ đề này để biết chi tiết.

HungAppTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi giết chết quá trình sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào nút "End Task" trong Task Manager.

MenuShowDelay - Giảm các menu chương trình chậm trễ thời gian, nó sẽ làm cho các menu hiện nhanh hơn khi nhấn.

WaitToKillAppTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi giết chết quá trình sử dụng khi người dùng log off hoặc tắt máy tính.

LowLevelHooksTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi tiêu diệt các dịch vụ không đáp ứng.

MouseHoverTime - Giảm thời gian trễ sổ popup để hiển thị mô tả cửa sổ bật lên nhanh hơn khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua một mục.

NoLowDiskSpaceChecks - Vô hiệu hóa việc kiểm tra không gian đĩa thấp để bạn không nhận được thông báo không gian đĩa thấp gây phiền nhiễu trong khay hệ thống.

LinkResolveIgnoreLinkInfo - Ngăn chặn Windows từ lãng phí thời gian trong việc tìm kiếm một chương trình mà không còn tồn tại trong hệ thống của bạn khi bạn cố gắng để mở shortcut của nó.

NoResolveSearch - Ngăn chặn Windows từ tìm kiếm các ổ đĩa để giải quyết một phím tắt.

NoResolveTrack - Ngăn chặn Windows từ sử dụng tính năng theo dõi hệ thống file của NTFS để giải quyết một phím tắt.

NoInternetOpenWith - Vô hiệu hóa "Tìm kiếm trên Internet" nhắc trong "Open with" cửa sổ để bạn có thể trực tiếp nhìn thấy danh sách các chương trình có sẵn.

WaitToKillServiceTimeout - Giảm hệ thống thời gian chờ đợi trước khi dừng dịch vụ khi dịch vụ được thông báo về quá trình đóng cửa.

Có 2 file chạy file reg đầu để tối ưu và chạy file restore để khôi phục lại cài đặt registry
Cảm ơn bác, bài viết của bác rất có ý nghĩa với em
 

jack DIM

Búa Đá
Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình bình luận,, chúc các bác thật nhiều sức khỏe và may mắn...và mong nhận được nhiều thật nhiều các tinh chỉnh win 7 và win 10 mượt mà ...
 
Top