Xăng , Dầu giảm lần thứ 5 , Xăng E5 RON 92 còn 23,720đ/l

VNZ-NEWS
Từ 15h ngày 11 tháng 08 năm 2022, Giá giảm xăng E5 RON 92 là 900 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 940 đồng/lít.
Giá các loại dầu cũng giảm. Trong đó, dầu diesel giảm 1.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.210 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên giá.
Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.720 đồng/lít, RON 95 là 24.660 đồng/lít, dầu diesel là 22.900 đồng/lít, dầu hỏa 23.320 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg.
 
Trả lời