Xác ướp mèo gần 100 năm tuổi giấu trong tường nhà | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Xác ướp mèo gần 100 năm tuổi giấu trong tường nhà

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chủ nhân ngôi nhà cổ ở gần Transylvania tìm thấy xác mèo nguyên vẹn chôn trong hốc tường, dự kiến có thể đạt mức 1.564 USD khi bán đấu giá.

Continue reading...
 


Top