Giveaway - WonderFox Photo Watermark + Key lifetime - Chỉnh sửa, chuyển đổi định dạng hình ảnh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway WonderFox Photo Watermark + Key lifetime - Chỉnh sửa, chuyển đổi định dạng hình ảnh

bungbao

Rìu Chiến Chấm
Wonderfox Photo Watermark là một công cụ hữu ích cho phép bạn đặt hình mờ trên hình ảnh của bạn để giúp bạn chống trái phép sử dụng công việc của bạn. Với nó, bạn có thể thêm văn bản và hình ảnh như Watermark của bạn. Nó có sự lựa chọn để đổi tên hàng loạt hình ảnh của bạn, thay đổi định dạng hình ảnh và bạn có thể thêm một loạt các khung hình ảnh của bạn quá.
Các tính năng chính:

  • Hỗ trợ văn bản, hình ảnh, khung hình mờ
  • Thiết kế Watermark mẫu tại sẽ
  • Xử lý hàng loạt mạnh mẽ – Watermark 100 ảnh trong 1 phút
  • 150 + vật liệu Watermark miễn phí
  • Cắt, thay đổi kích thước và đổi tên ảnh một cách dễ dàng
  • Hỗ trợ chuyển đổi định dạng hình ảnh
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (hoặc là 32-bit hoặc 64-bit)

Giá cả: $29,9

Bước 1. Tải về trình cài đặt cho WonderFox Photo Watermark->
Mã:
https://www.videoconverterfactory.com/?AFFILIATE=53928&__c=1
Bước 2. Cài đặt phần mềm này trên máy tính của bạn
sao chép giấy phép dưới đây để đăng ký:
Điều khoản

  • Đây là một giấy phép suốt đời 1 người dùng, để sử dụng tại nhà
  • Không có bản Cập Nhật miễn phí
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 
Bước 1. Tải về trình cài đặt cho WonderFox Photo Watermark->
Mã:
https://www.videoconverterfactory.com/?AFFILIATE=53928&__c=1
Bước 2. Cài đặt phần mềm này trên máy tính của bạn
sao chép giấy phép dưới đây để đăng ký:*** Hidden text: cannot be quoted. ***
phần mềm là photo mà link download lại và video là sao theart ơi??
 
Top