Chia sẻ - Wingware Wing IDE Pro v7.1.0.2 Full - Lập trình mã Python | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Wing IDE Professional là một Python IDE tiên tiến và đầy đủ tính năng cung cấp một môi trường phát triển Python mạnh mẽ nhưng dễ dàng. Nó đề cập đến cả người lập trình Python mới bắt đầu và có kinh nghiệm, cung cấp một IDE giàu tính năng với khả năng gỡ lỗi tích hợp và khả năng kiểm thử đơn vị. Chương trình là giao diện tùy biến hoàn toàn và các tùy chọn có thể truy cập, nó cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để tạo tập lệnh và các ứng dụng độc lập, kiểm tra, gỡ lỗi và chỉnh sửa mã nguồn bằng các công cụ nâng cao.

test-wing-python.png


Wingware Wing IDE Professional bao gồm trình soạn thảo mã mạnh mẽ, mã thông minh, tái cấu trúc, gỡ lỗi, quản lý dự án, tìm kiếm nâng cao, kiểm tra đơn vị, đánh dấu cú pháp, đánh số dòng, mã gấp, kết hợp cú đúp, hoàn thành mã tự động, dấu trang và điểm ngắt, công cụ thụt lề và sửa đổi công cụ kiểm soát. Wing IDE có khả năng cấu hình cao, có thể xử lý các ứng dụng đa luồng, giao diện hoàn toàn tùy biến và các tùy chọn có thể truy cập và các công cụ năng suất khác nhau.

Các tính năng chính:
 • Trình soạn thảo mã mạnh mẽ với mã thông minh
 • Đánh dấu cú pháp và đánh số dòng, v.v.
 • Hoàn thành khớp lệnh và tự động hoàn thành cú đúp
 • Có thể định cấu hình và hỗ trợ các ứng dụng đa luồng
 • Thực hiện kiểm tra, gỡ lỗi kiểm tra và xem kết quả
 • Tái cấu trúc, gỡ lỗi và quản lý dự án
 • Hỗ trợ tất cả các hệ thống cả 32 bit hoặc 64 bit
 • Hỗ trợ cho các khung công tác Python khác nhau và hơn thế nữa.
 • Trực quan, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng
 • Và nhiều hơn nữa.
test-wing-python-1.png


Phiên bản mới có gì?
 • Làm việc với nhiều lựa chọn
 • Phát triển từ xa dễ dàng nhưng mạnh mẽ
 • Hỗ trợ cho Python 3.6 và 3.7
 • Sửa lỗi và cải tiến khác.
Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

tanhc4

Gà con
Link die r bac oi
 


Top