Công cụ Internet - Winflector v3.9.8.0 Full - Chia sẻ ứng dụng qua máy chủ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet Winflector v3.9.8.0 Full - Chia sẻ ứng dụng qua máy chủ

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Winflector - Phần mềm ảo hóa tốt nhất hiện có trên thị trường. Nó cho phép chia sẻ các ứng dụng dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả qua mạng mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên mạng và máy tính. Một máy chủ ứng dụng trung tâm, trên đó các chương trình được thực thi, cho phép truy cập từ xa dễ dàng vào các ứng dụng được chọn thông qua ứng dụng khách nhẹ có sẵn cho Linux và Windows. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Dịch vụ máy tính từ xa (Windows Terminal Services), Citrix XenApp, VNC, v.v.

test-winflect.jpg

Di chuyển ứng dụng Windows của bạn sang Internet! Không cần phải viết lại ứng dụng. Bạn có thể làm việc với nó trực tiếp từ trình duyệt Internet HTML5 của bạn. Ứng dụng có thể được chạy an toàn từ mọi nơi bằng trình duyệt Internet. Không cần cài đặt và cấu hình máy chủ HTTP, nó được tích hợp trực tiếp vào máy chủ Winflector. Máy in PDF Winflector cho phép bạn in ngay cả từ trình duyệt. Sau đó, bạn có thể lưu hoặc duyệt bản in được tạo.

Phần mềm Winflector tạo ra một môi trường làm việc tập trung, hiện đại, đặc biệt được khuyến nghị cho các doanh nghiệp đa chi nhánh. Kiến trúc tập trung và thực thi ứng dụng từ xa đảm bảo chi phí quản trị thấp, bảo mật nâng cao, truy cập vào cơ sở dữ liệu được cập nhật ngay lập tức và cho phép tăng trưởng công ty không bị hạn chế.

Các ứng dụng được cài đặt trên máy chủ (ứng dụng từ xa) và được chia sẻ bởi Winflector có thể được thực thi đồng thời bởi nhiều người dùng được ủy quyền làm việc trong văn phòng trung tâm, chi nhánh và bên ngoài công ty. Virtualy bất kỳ máy nào cũng có thể được sử dụng làm trạm khách để truy cập các ứng dụng được chia sẻ. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiết bị Windows, Linux, MacOS, Android, iPAD và iPhone.

Các tính năng chính của Winflector
 • Tích hợp cửa sổ liền mạch
 • Máy khách HTML5
 • Trình điều khiển máy in đa năng
 • Máy in PDF
 • Hai phương thức ủy quyền người dùng
 • Khả năng làm việc trong một trang trại máy chủ
 • Giao diện lập trình ứng dụng (API) để mở rộng chức năng ứng dụng
 • Tối ưu hóa truy cập vào các ứng dụng giao diện điều khiển
 • Cập nhật ứng dụng khách tự động
 • Sử dụng phông chữ ClearType (TM) tùy chọn
 • Tích hợp vào cơ sở hạ tầng hiện có.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top