PM Việt hóa & Portable - Windows Repair 2021 Free v.4.12.4 Portable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable Windows Repair 2021 Free v.4.12.4 Portable

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Windows-Repair_.jpg


index.php


Windows Repair-là một công cụ sửa chữa tất cả-trong-một để giúp sửa chữa một thành phố lớn của các vấn đề lớn của Windows bao gồm lỗi registry và quyền tập tin cũng như các vấn đề với Internet Explorer, Windows Update, Tường lửa của Windows và nhiều hơn nữa. Phần mềm độc hại và các chương trình đã cài đặt có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn. Sử Tweaking.com - Windows Repair bạn sẽ có khả năng khôi phục lại oS của bạn để cài đặt ban đầu của nó.

Features
• Reset Registry Permissions
• Reset File Permissions
• Register System Files
• Repair WMI
• Repair Windows Firewall
• Repair Internet Explorer
• Repair MDAC & MS Jet
• Repair Hosts File
• Remove Policies Set By Infections
• Repair Icons
• Repair Winsock & DNS Cache
• Remove Temp Files
• Repair Proxy Settings
• Unhide Non System Files
• Repair Windows Updates
• Repair CD/DVD Missing/Not Working

What New :

Changelog

v4.12.4
Updated default registry and file permissions for Windows 10 and 11 as of Feb 20th, 2022.

Title Release: Windows.Repair.2021 v.4.12.4 Portable
Home Page : https://www.tweaking.com/
License: FreeWare
OS: Windows

Download:

 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Mấy anh, chị cài win dạo thường ít dùng vì khi đưa máy tới họ là họ bảo máy bị lỗi nặng rồi, cứ thế bung ghost và lấy tiền cho mau.

họ muốn kiếm chút lợi đó mà , mà họ biết người ta điểm yếu lười làm mấy thứ linh tinh suy nghỉ nhứt đầu , chứ thật ra tự mình làm cũng được
 

TungZoZo

Gà con
Windows Repair-là một công cụ sửa chữa tất cả-trong-một để giúp sửa chữa một thành phố lớn của các vấn đề lớn của Windows bao gồm lỗi registry và quyền tập tin cũng như các vấn đề với Internet Explorer, Windows Update, Tường lửa của Windows và nhiều hơn nữa. Phần mềm độc hại và các chương trình đã cài đặt có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn. Sử Tweaking.com - Windows Repair bạn sẽ có khả năng khôi phục lại oS của bạn để cài đặt ban đầu của nó.

Tính năng.
Đặt lại Quyền Đăng ký.
Đặt lại Quyền Tệp.
Đăng ký tệp hệ thống.
Sửa chữa WMI.
Sửa tường lửa của Windows.
Sửa chữa Internet Explorer.
Sửa chữa MDAC và MS Jet.
Sửa chữa máy chủ tập tin.
Loại bỏ các chính sách được thiết lập bởi các ứng dụng.
Sửa chữa biểu tượng.
Sửa chữa Winsock và DNS Cache.
Loại bỏ tệp tạm thời.
Sửa chữa Thiết đặt Ủy quyền.
Bỏ ẩn tệp không hệ thống.
Sửa chữa Bản cập nhật Windows.
Sửa chữa đĩa CD/DVD thiếu/không hoạt động.

Title Release: Windows.Repair.2021 4.10 Portable
Home Page : https://www.tweaking.com/
License: FreeWare
OS: Windows
Download:


No quote
Windows Repair-là một công cụ sửa chữa tất cả-trong-một để giúp sửa chữa một thành phố lớn của các vấn đề lớn của Windows bao gồm lỗi registry và quyền tập tin cũng như các vấn đề với Internet Explorer, Windows Update, Tường lửa của Windows và nhiều hơn nữa. Phần mềm độc hại và các chương trình đã cài đặt có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn. Sử Tweaking.com - Windows Repair bạn sẽ có khả năng khôi phục lại oS của bạn để cài đặt ban đầu của nó.

Tính năng.
Đặt lại Quyền Đăng ký.
Đặt lại Quyền Tệp.
Đăng ký tệp hệ thống.
Sửa chữa WMI.
Sửa tường lửa của Windows.
Sửa chữa Internet Explorer.
Sửa chữa MDAC và MS Jet.
Sửa chữa máy chủ tập tin.
Loại bỏ các chính sách được thiết lập bởi các ứng dụng.
Sửa chữa biểu tượng.
Sửa chữa Winsock và DNS Cache.
Loại bỏ tệp tạm thời.
Sửa chữa Thiết đặt Ủy quyền.
Bỏ ẩn tệp không hệ thống.
Sửa chữa Bản cập nhật Windows.
Sửa chữa đĩa CD/DVD thiếu/không hoạt động.

Title Release: Windows.Repair.2021 4.10 Portable
Home Page : https://www.tweaking.com/
License: FreeWare
OS: Windows
Download:


No quote
tks ad, cong cụ rất hay và hữu ích
 

cucgack

Gà con
hix down về nó dc cái file raz , bấm vô nó cài cả đống phần mềm mà lại ko có cái Windows Repair 2021 v4.10.2
 


Top