Windows 7 Ultimate, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro - AIO - Update 08/2021 PREACTIVED | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Windows 7 Ultimate, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro - AIO - Update 08/2021 PREACTIVED

ahkiem32

Búa Đá
Tên: Win 7 Ultimate_Win10 Pro_Win11 Pro_AIO_X64_Aug_2021_Pre-Activated
HĐH: Win 7, Win 10, Win 11
Loại hệ thống: x64
Ngôn ngữ giao diện: Anh-Mỹ
Tác giả: shameera

Yêu cầu:

  • Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) hoặc nhiều hơn.
  • Không gian trống trên đĩa cứng: 20 gigabyte (GB).
  • Graphics adapter: thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 hoặc cao hơn.
  • Yêu cầu bổ sung cho việc sử dụng một số tính năng.
  • Khả năng cảm ứng đòi hỏi một tablet hoặc màn hình công nghệ hỗ trợ cảm ứng đa điểm.
  • Để truy cập vào Windows Store để tải về và chạy các ứng dụng, bạn cần một kết nối internet hoạt động và độ phân giải màn hình ít nhất là 1024 × 768 pixel.

Danh sách các phiên bản windows có sẵn để cài đặt:​

Windows 7 Ultimate x64

Windows 10 Pro x64

Windows 11 Pro x64

Screenshot :​

PsxtAh.png

PsxEvo.png

PSWVIM.png

Ps7Ouc.png

Ps7k53.png

Tải về trực tiếp:

FSHARE.VN

Checksum:

Tên: Win 7 Ultimate_Win10 Pro_Win11 Pro_AIO_X64_Aug_2021_Pre-Activated.iso

Kích thước:14GB

SHA1: E7033F05E37D0A3DB91E63A779CDBBC681E9EB56

Nguồn: teamos

 


Top