Hỏi/ Thắc mắc - Windows 7 trong Máy ảo VMware bị khởi động lại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Windows 7 trong Máy ảo VMware bị khởi động lại

Theiaz

Rìu Sắt Đôi
Chào mn. Cho mình hỏi cái máy tính mình đang dùng Máy ảo VMware và có chạy 2 HĐH windows song song. Trước đây vẫn chạy bình thường nhưng hôm T7 vừa rồi 1 thằng Windows 7 bị hiện tượng 30 phút thì nó khởi động lại 1 lần. Đã chỉnh trong power option nhưng vẫn bị. Ai biết thì chỉ dùm. Thanks.
 


Top