Windows 10 x64 Pro 2004.19041.331 En-US cập nhật tháng 7 đã kích hoạt-=TeamOS=- | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Windows 10 x64 Pro 2004.19041.331 En-US cập nhật tháng 7 đã kích hoạt-=TeamOS=-

dvson185

Rìu Vàng
General Info:-
Program version:-10.0.19041.331
Size: 4834131968 bytes (4610 MiB)
Author builds: TeamOS
Language: English
Treatment: Complete and Permanent
Type of Medicine: hwid.kms38.gen.mk6.exe


System requirements:
* Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster.
* RAM: 1 gigabyte (GB).
* Free space on hard disk: 16 gigabytes (GB).
* Graphics card: DirectX 9 graphics device or a newer version.
* Additional requirements to use certain features.
* To use touch you need a tablet or monitor that supports multitouch.
* To access the Windows store to download and run apps, you need an active Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels.

Description:
Base from MSDN image.
The most stable version of windows 10, the 2004.19041.329, the July release update is 2004.19041.331.

Checksum:
Name: 2004.19041.331.iso
Date: 07/13/2020
Size: 4834131968 bytes (4610 MiB)
CRC32: E4074609
CRC64: CA9A78A04F7D9D06
SHA256: 284318F4FB99BF572BF88F261ABEA683A9F494F8B8D9BE31DDDEB826FC7DB1E4
SHA1: 912CCE1F6CC20E35DF15D15B902EAA256B406020
15abb9c6d2a62a02e.png

25aa018d957a0ff2d.png

3.png

4.png

image.gif

image.gif


image.gif
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
không có thời gian bác à, mình chia sẻ cho ae là để cho ae dễ dàng tải về, và lưu trữ về sau khi đã quá lâu torrent sẽ không tải được nữa.

Thớt ơi, lúc trước mình có xem cách chỉnh file ini gì trong iso ấy, khi chỉnh file đó xong thì khi cài nó sẽ hiện ra nhiều phiên bản Windows 10 khác nhau nữa, giờ mình lại quên mất :( thớt biết không chỉ mình với. Thanks
 

dvson185

Rìu Vàng
Thớt ơi, lúc trước mình có xem cách chỉnh file ini gì trong iso ấy, khi chỉnh file đó xong thì khi cài nó sẽ hiện ra nhiều phiên bản Windows 10 khác nhau nữa, giờ mình lại quên mất :( thớt biết không chỉ mình với. Thanks
cái đó mình không biết. tùy phiên bản mới được chứ ví dụ win 7 ultimate chứa các phiên bản còn lại còn bản home sao chứa đc bản ultimtae
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
cái đó mình không biết. tùy phiên bản mới được chứ ví dụ win 7 ultimate chứa các phiên bản còn lại còn bản home sao chứa đc bản ultimtae

Lúc trước mình có làm từ bản Ut rồi, chỉ cần chỉnh file ini đó xong, khi cài mình sẽ có nhiều tuỳ chọn phiên bản hơn, ko nhất thiết phải download nhiều bản iso 1 lúc.
 


Top