Thảo luận  Windows 10 Insider Preview 21H1

dinhchungcm
Hi all!
Hôm nay mình mở Topic mới - Tách riêng nhánh 21H1.
Tiền thân của 21H1 lúc đầu được gọi là 20H2, và bắt đầu chính thức đặt tên 21H1 từ build 20150.1000 - insider ngày 12/6/2020.
Topic tập trung giới thiệu các build Insider 21H1, các Thông tin Update Windows & Trao đổi, thông tin, thảo luận về Cài đặt, trải nghiệm, chia sẻ những thủ thuật, fix lỗi về Windows.
Các bạn tham gia topic nhớ thực hiện đúng Quy định về viết bài của Diễn đàn và Box.
Hy vọng topic sẽ được tồn tại lâu dài, là nơi để các bạn chia sẻ các vấn đề, cập nhật các thông tin mới mà không cần phải mở nhiều topic!
Have fun!
======
13/05/2021:
Windows 10 Insider Preview 21H2-21382.1

E1XXOkrWUAIffv7

=========
06/05/2021
Windows 10 Insider Preview 21H2-21376.1
=======
30/04/2021
Windows 10 Insider Preview 21H2-21370.1
======
22/04/2021:
Windows 10 Insider Preview 21H2-21364.1
=======
15/04/2021:
Windows 10 Insider Preview 21H2-21359.1
======
08/04/2021:
Windows 10 Insider Preview 21H2-21354.1
======
25/03/2021
Windows 10 Insider Preview 21H2-21343.1
=======
18/3/2021:
Windows 10 Insider Preview 21H2-21337.1000
=======
11/3/2021:
Windows 10 Insider Preview 21H2-21332.1000
=======
03/03/2021
Windows 10 Insider Preview 21H1-21327.1000

=====
26/02/2021

Windows 10 Insider Preview 21H1-21322.1000
=====
21/02/2021
Windows 10 Insider Preview 21H1-21318.1000
=====

12/02/2021
Windows 10 Insider Preview 21H1-21313.1000
======
02/02/2021
Windows 10 Insider Preview 21H1-21301.1000
=====
25/01/2021
Windows 10 Insider Preview 21H1-21296.1010


15/01/2021
Windows 10 Insider Preview 21H1-21292.1000

Update: Windows Update Dev Channel
Info: Announcing Windows 10 Insider Preview Build 21286 | Windows Insider Blog
Tải về qua UUP dump
Giới thiệu tin tức và sở thích trên thanh tác vụ
Với tin tức và sở thích trên thanh tác vụ Windows, bạn có thể truy cập nhanh vào nguồn cấp dữ liệu tích hợp nội dung động như tin tức và thời tiết cập nhật suốt cả ngày.

News-and-interests.png


Có thể cá nhân hóa nguồn cấp dữ liệu của mình với nội dung có liên quan phù hợp với bạn:

News-and-interests-video.gif


Thiết đặt Không gian Lưu trữ Hiện đại hóa
Giờ đây, có thể tạo và quản lý Không gian lưu trữ từ bên trong ứng dụng Cài đặt

mods.gif
.

(Phần này có bài giới thiệu ở trên)

Cùng với nhiều tính năng và sữa chữa. Các bạn xem chi tiết trên Info nha!
Have fun!

07/01/2021
Mở đầu Insider 2021:
Windows 10 Insider 21H1-21286.1000

ErEYFVbXUAIPl23


Update: Windows Update Dev Channel
Info: https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/01/06/announcing-windows-10-insider-preview-build-21286/'
Khá nhiều tính năng và sửa lỗi được giới thiệu với Build này!
Tải về:
Xem phần đính kèm 19989
Have fun
19/11/2020:
Windows 10 Insider 21H1-20262.1
EnIAW5lW4AUJo4M


Update: Windows Update Dev Channel
Info:https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/11/18/announcing-windows-10-insider-preview-build-20262/
Cũng không có nhiều thay đổi, sữa chữa đối với build này.
Tải về qua UUP dump

Have fun!

12/11/2020
Windows 10 Insider 21H1-20257.1
Emj8UXdXEAEXchl


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/11/11/announcing-windows-10-insider-preview-build-20257/
Theo Info: cũng có khá nhiều sữa chữa và lỗi đã biết với build này.
Tải về: Mời các bạn quan tâm tải thẳng từ @adgurd hay UUP dump nha.

05/11/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20251.1000
EmARNqWWkAAc0U7


Update: Windows Update DevChannel
Info:https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/11/04/announcing-windows-10-insider-preview-build-20251/
Tải về UUP dump
Không có nhiều thay đổi và sửa lỗi ở build này.

31/10/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20246.1
Elgx6ZLWMAICSgh


Update: Windows Update DevChannel
Info:https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/10/29/announcing-windows-10-insider-preview-build-20246/
Tải về: UUP dump.
20246.1.FE_release.201024-2009

EljpCZHXYAAnjL1


Eljk9eYXUAAC0Hs


EljlS5MXEAEqKsg


EljmmEdW0AAzCwR

22/10/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20241.1000
Ek4RXJsXIAA14zj


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/10/21/announcing-windows-10-insider-preview-build-20241/
Tải về qua @adguard or dump nha các bạn.
Khá nhiều sửa lỗi và đã biết với build này.
Thay đổi chính của build là:
Introducing theme-aware splash screens for apps
Settings app splash screen before and after in light theme:
Settings-Light-Before-After-GIF.gif


Settings app splash screen before and after in dark theme:
Settings-Dark-Before-After-GIF.gif

  • Settings
  • Store
  • Windows Security
  • Alarms & Clock
  • Calculator
  • Maps
  • Voice Recorder
  • Groove
  • Movies & TV
  • Snip & Sketch
  • Microsoft ToDo
  • Office
  • Feedback Hub
  • Microsoft Solitaire Collection
Over time, more apps will be updated via the Store to support having a theme-aware splash screen.


15/10/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20236.1000

EkTl8yWXgAISWm4


Update: Windows Update DevChannel
Info:https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/10/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-20236/
Tải về qua UUP dump:

Xem phần đính kèm 18696
or uup.rd:
Xem phần đính kèm 18698

Khá nhiều sữa chữa và đã biết. Không có mấy thay đổi và tính năng mới.
Điểm nổi bật của Build 20236 là phần:
Change Refresh Rate of your display
refresh-rate.png


Have fun!
08/10/2020:
Windows 10 Insider Preview 21H1-20231.1000

Ejvf3N1XsAEZVVA


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/10/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-20231/
Tải về qua UUP dump
Tiến trình cài đặt có thêm phần cấu hình Device
Intent.jpg
  • We fixed the vEthernet adapter disconnecting inside of the Windows Subsystem for Linux. Please see this GitHub thread for full details.
  • We fixed an issue that could result in your ALT + Tab order changing unexpectedly and leading you to switch to the wrong window.
  • We fixed an issue that could result in Action Center and notification buttons not being visible after switching between High Contrast Black and High Contrast White.
  • We fixed an issue where the “Show audio alerts visually” option under Settings > Ease of Access> Audio wasn’t functioning for incoming notifications.
  • We fixed an issue where if the PC was locked using with Narrator running, dismissing the lock screen wouldn’t announce the signed in username on the login screen.
  • We fixed an issue when using Narrator and logging in with Windows Hello, Narrator wouldn’t announce the error message if your face wasn’t recognized.
  • We fixed an issue resulting in audio and microphone glitches over Bluetooth for certain devices. As a reminder, when encountering issues in this space, please take a moment to capture a repro trace, as it helps the teams investigate. More details about capturing traces available here.
  • We fixed an issue impacting Task View reliability.
  • We fixed an issue resulting in the Windows Hello setup camera preview in OOBE displaying in the wrong position if you rotated your device into portrait mode during setup.
  • We fixed an issue resulting in Settings hanging on launch for some Insiders.
  • We fixed an issue resulting in systemsettingsbroker.exe crashing for some Insiders.
  • We fixed an issue where the HideRecentJumplists MDM Policy wasn’t taking effect.
  • We fixed an issue that could result in duplicate cloud provider entries appearing in the File Explorer navigation pane.
  • We fixed an issue resulting in PDF previews no longer displaying in File Explorer.
  • We fixed an issue resulting in the touch keyboard unexpectedly dismissing after setting focus to the search box in File Explorer.
  • We fixed an issue where when typing with the Chinese Pinyin IME, if your text included an apostrophe, then after finalizing your composition by pressing Shift the result would display a garbled character.

Các bạn tham khảo thêm chi tiết tại Info MS nhá.
Have fun!

01/10/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20226.1000

EjLU8GNX0AEZ_8E


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windows-i...ncing-windows-10-insider-preview-build-20226/
Tải về qua Tool @adguard hay UUP dump
Vài thay đổi cải tiền chính trong build này:
Storage health monitoring to protect user data
Attempting to recover data after drive failure is both frustrating and expensive. This feature is designed to detect hardware abnormalities for NVMe SSDs and notify users with enough time to act. It is strongly recommended that users immediately back up their data after receiving a notification.

Image of toast notification sent to users when NVMe SSD abnormalities are detected.

Clicking on the notification or navigating to the drive properties page in Storage Settings (Settings -> System -> Storage -> Manage disks and volumes -> Properties) will provide additional details.

NVMe SSD properties page in Storage Settings, emphasis on the Drive health section, showing a drive health warning.

Other updates for Insiders
New Your Phone settings experience for seamless device management within the app

The Your Phone team is excited to rollout a new user experience for managing your linked devices with the app. We are happy to announce with this new settings page, you can now link a new device, remove an old device, and switch between active devices all easily within the app. We’ve also made visual improvements to displaying your device list. Now each device is identifiable on its own device card with your personally sync’d wallpaper.

Image of the Your Phone app displaying the new my devices section of settings.
This new user experience will be gradually rolling out to Insiders, so it may take some time to show up in the Your Phone app. Give this feature a try and continue to provide feedback within the Your Phone app under Settings > Help & Feedback > Send Feedback.
Have fun!
24/09/2020:
Windows 10 Insider Preview 21H1-20221.1000

Einc0FhXgAA7vUO


Update: Windows Update DevChannel
Info:
View hidden content is available for registered users!

Tải về: UUP > ISO từ Tool @adguard hoặc UUP dump
View hidden content is available for registered users!
17/09/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20215.1000!
EiDU4tkXkA48-lX

Update: Windows Update DevChanel.
Info: [URL]https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/16/announcing-windows-10-insider-preview-build-20215/[/URL]
-Những Thay đổi cải tiến:
+Windows 10 search now supports dark theme
MicrosoftTeams-image-3.png


  • We fixed an issue that could result in the Windows Security app hanging.
  • We fixed an issue that could result in the Windows Security app crashing when navigating to the Exclusions page when there were a large number of exclusions.
  • We fixed an issue where using a restore point that had been created prior to a Microsoft Edge update to do a system restore could result in Microsoft Edge not launching after the restore was finished.
  • We fixed an issue resulting in the text cursor unexpectedly moving to the beginning of a text field when typing with the Korean IME in certain apps.
  • We fixed an issue impacting Voice Typing reliability.
  • We’ve fixed an issue where on a small subset of devices the Start menu did not reflect when an update was pending restart and scheduled restarts are cancelled.

  • We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
  • We’re working on a fix to enable live preview for pinned site tabs.
  • We’re working on enabling the new taskbar experience for existing pinned sites. In the meantime, you can unpin the site from the taskbar, remove it from the edge://apps page, and then re-pin the site.
  • We’re investigating reports of some Office applications crashing or missing after updating to a new build.
  • We’re working on a fix for an issue resulting in Settings crashing for some Insiders when opening Manage Disks and Volumes.
  • We’re investigating reports of some devices experiencing a KMODE_EXCEPTION bugcheck when using certain virtualization technologies.
  • We’re working on a fix for the Linux kernel not being installed when using the wsl --install command in the Windows Subsystem for Linux. For an immediate workaround run wsl --update to get the latest kernel version.
  • We are investigating an issue affecting Windows Subsystem for Linux 2 distros where users can receive the error: “The remote procedure call failed” on startup.
  • We’re investigating a bug where the vEthernet adapter in Windows Subsystem for Linux 2 distros becomes disconnected after a period of use. For full details please follow this Github thread.
  • We’re working on a fix for seeing generic errors when using wsl --install in the Windows Subsystem for Linux.

Các bạn muối tải về Update qua ISO hay Cài mới bằng Tool của @adguard hay UUP dump nha.
Have fun!

11/09/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20211.1000
EhkceW6WkAAhQ2Q


Update: Windows Update DevChannel
Info: [URL]https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/09/10/announcing-windows-10-insider-preview-build-20211/[/URL]
Tải về: UUP > ISO
View hidden content is available for registered users!


03/09/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20206.1000
Eg8Grk1WsAMW8pf


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windows-i...ncing-windows-10-insider-preview-build-20206/
Tải về: UUP >ISO.

28/08/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20201.1000

EgXRpfcXoAEddmo


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/08/26/announcing-windows-10-insider-preview-build-20201/
Tải về từ MS:
View hidden content is available for registered users!
22/08/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20197.1000

Ef9c5buXsAEtwBc


Update; Windows Update DevChannel
Info:
View hidden content is available for registered users!

Tải về:
View hidden content is available for registered users!
13/08/2020
Windows10 Insider Preview 21H1-20190.1000

EfPHCskXYAQblzz

Update: Windows Update DevChannel
Info:
View hidden content is available for registered users!

Tải về:
View hidden content is available for registered users!
06/08/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20185.1000

EerCFvJWkAE21a1


Update: Windows Update DevChannel
Info:
View hidden content is available for registered users!

Chưa có thông tin tải về!
Có rất nhiều tính năng mới được giới thiệu trong Build này:
+Improving DNS configuration in Settings
+New ADMX Backed Policies for MDM (mới nghe lần đầu - chưa biết nó là cái gì)
+Other updates for Insiders
-Introducing Your Phone Apps – access your Android phone’s apps directly from your PC
981c0c28f97305545318d655cf5ac056.gif

-Key Features:
4f5f92bd4227a27e10f90ee9fd371173-768x512.png

.... Và sữa chữa cả lô cả lốc lỗi (chả hiểu sao mấy build trước chả thấy báo còn nhiêu lỗi > Mấy build gần đây cả 21H1 & 20H2 sữa được nhiều lỗi thế)
Have fun!
30/07/2010:
Windows 10 Insider Preview 21H1-20180.1000

EeG_4PhXoAAsvhU


Update: Windows Update Devchannel
Info: Các bạn truy cập xem tham khảo nhá!
View hidden content is available for registered users!

Chỉ có vài thay đổi nhỏ phần Feedback & Search Box; sửa vài lỗi vặt và phát hiện cả "đống" lỗi mới
Ai vẫn quan tâm, không muốn Update online thì có thể tải UUP > ISO:
Tải về:
View hidden content is available for registered users!

Have fun!
23/07/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20175.1000

Edi8_CpXsAMQZcT


Update: Windows Update DevChannel
Info: https://blogs.windows.com/windowsex...ncing-windows-10-insider-preview-build-20175/
Tải về:
Xem phần đính kèm 16003
Hoặc bạn Sign in Insider và tải về từ MS bản Enteprise Insider:
View hidden content is available for registered users!

Fshare cho những ai thích sự kiên nhẫn:
File:\20175.1000.200717-1349.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4167563264 bytes
MD5: E05A7EC03B1D7A5E3195484453674AEE
SHA1: 5C6CDE7BE900FDD92A34DA04C9DE2E45AA69CCDE
CRC32: D1EB9C4A
View hidden content is available for registered users!
16/07/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20170.1000

Ec-4tV_WAAAoNtl


Update: Windows Update DevChannel
Info:
View hidden content is available for registered users!

Tải về: UUP > ISO
View hidden content is available for registered users!

ISO 20H1-20170.1000 Pro x64
Checksum:

File: \20170.1000\20170.1000.200710-1419.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4161628160 bytes
MD5: 12801C5B534CEEEF18C2A37AE17E4615
SHA1: 0EBB2C28A410CC3C015B296329E8D0369846BC43
CRC32: 1D9C8E5B

Fshare:
View hidden content is available for registered users!
02/07/2020
Windows 10 Insider Preview 21H1-20161.1000

Eb3p03-XYAovd27


Hôm nay MS phát hành Windows 10 Insider Preview 21H1-20161.1000
Update: Windows Update DevChanel (Fast Ring)
Thông tin chi tiết:
View hidden content is available for registered users!
Những điểm mới:
Theme-aware tiles in Start

dabfa329dfacdc1a2669002649ed75d6.gif

Bạn nào muốn tải ISO thì dùng Tool của Adguard!
View hidden content is available for registered users!

Hay dùng UUP dump
View hidden content is available for registered users!

Tải ViveTool để tạo Giao diện mới sau khi cài đặt.
View hidden content is available for registered users!

Have fun!
Windows 10 Insider Preview 21H1-20150.1000

EauCILmXQAIrsFs


Update: Windows Insider in the Dev Channel (Fast ring)!
Info:
View hidden content is available for registered users!
Tải về:
View hidden content is available for registered users!

Flight Hub


Flight-Hubb8061a087ca697ca.png


https://docs.microsoft.com/en-us/windows-insider/flight-hub/
 
Sửa lần cuối:
Trả lời

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm
08/04/2021
Windows 10 Insider Preview 21H2-21354.1000

EyZQGL7XIAM7AY7

Update: Windows Update Dev Channel
Info: https://blogs.windows.com/windows-i...ncing-windows-10-insider-preview-build-21354/
Những cái mới nổi bật:

New personalization options for news and interests on the taskbar
news-and-interests-flyout-scaled.jpg


news-and-interests-personalization-flow.gif


Improvements to Display Settings

CABC-UI.png


New Camera Settings page


Camera-L1-light.png

Camera-L2-light.png


Và thêm nhiều cải tiến, sữa lỗi khác.

Tải về chính chủ - với acc Insider:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewiso
1617841255291.png


Hoặc tải UUP > ISO qua @adguard & UUP dump.

Have fun!
 
Sửa lần cuối:

Đông Phương

Rìu Chiến Bạc Chấm
Thông thường email gởi qua hệ thống đều được mã hóa, nhưng 1 số email như # trên ko mã hóa mà vẫn được gởi đến người nhận (có thể do người gởi cố tình tạo).
à, vậy cái này không phải lỗi mà là tính năng, mã hóa mail hay không thì tùy thuộc vào dịch vụ gửi mail, dịch vụ mail có mục mã hóa hay là không, không biết nó có trả phí gì hay không, mà mấy mail spam này họ quan tâm cái mã hóa này làm gì đâu, chỉ cần gửi mail là ok.
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm
E thâý bên Adguad có bản 22355 là H1 hay H2 bác nhỉ?
Có thể là 22H1(2).

Đâu bạn show đủ cái Winver hay số hiệu Build xem.
Theo "Hãng tin vỉa hè" thì chưa thấy Qiundo nào có số hiệu 22xxx
Trước cũng có hỏi về loại này:
1617883462459.png

Mà chưa thấy có ai chia sẻ!

Hiện tại 21H2 là 21354.1.co_release đã qua giai đoạn .1000.rs_prerelease.

Buils 21354.1 chạy mượt mà, khởi động nhanh hơn 21343.1000.
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm
Vụ này lâu rồi > nay nhắc tiếp:

Cơn ác mộng 14nm của Intel đã sắp kết thúc, nhưng liệu một tương lai tươi đẹp đã đến hay chưa?

Với việc ra mắt dòng bộ xử lý Rocket Lake Gen 11, chuỗi ngày đau khổ kéo dài của Intel với các chip 14nm dường như cuối cùng đã kết thúc.

Intel vừa thông báo rằng dòng chip Rocket Lake sẽ là dòng bộ xử lý desktop cuối cùng sử dụng tiến trình 14nm và nó sẽ được kế nhiệm bằng dòng chip Alder Lake trên tiến trình 10nm ra mắt vào cuối năm nay. Mới đây nhất, dòng chip Xeon dành cho trung tâm dữ liệu của Intel cũng đã chuyển sang tiến trình 10nm, nghĩa là node 14nm của Intel thực sự đã đi đến cuối con đường.

Với việc 14nm đã đi tới hồi kết và một khoản đầu tư lớn về kỹ thuật đang ở phía trước, Intel cuối cùng đã kết thúc quá trình chuyển dịch từ 14nm sang 10nm kéo dài 7 năm ròng của mình. Chặng đường đó không chỉ dài đằng đẵng mà còn chứa đầy các chông gai, biến nó thành giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của công ty.

[IMG]
Các chip Rocket Lake Gen 11th sẽ là những bộ xử lý cuối cùng của Intel dùng công nghệ 14nm

Từ tick-tock chuyển thành tock-tock

Từ năm 2007, Intel thường phát hành sản phẩm theo mô hình tick-tock. Điều này nghĩa là cứ sau mỗi 2 năm, Intel lại thu nhỏ bóng bán dẫn của mình. Bóng bán dẫn nhỏ hơn nghĩa là sẽ có nhiều hơn trong mỗi die chip – tất cả sẽ làm tăng hiệu quả, hiệu năng và giá thành. Nó cũng đúng với nhịp độ đổi mới theo Định luật Moore và quá trình phát triển bộ xử lý hơn 20 năm trước đó.

Tất cả thay đổi từ năm 2016. Đáng nhẽ vào năm đó, dòng Cannon Lake sẽ là dòng chip 10nm đầu tiên của Intel. Nhưng thay vào đó, công ty lại ra mắt dòng chip Kaby Lake vào năm đó. Và thay vì chuyển từ tiến trình 14nm xuống 10nm như chu kỳ "tick" mới, công ty bắt đầu lặp lại – hay "làm mới" – lại tiến trình 14nm của mình, hết năm này qua năm khác. Điều đó làm trì hoãn quá trình chuyển sang 10nm, từ năm 2015 sang đến hết 2017. Và điều đó bắt đầu làm mọi người khó chịu.

[IMG]
Lộ trình công nghệ chip của Intel trước đây với chip 10nm dự kiến ra mắt trong năm 2018 ...

Ngay cả khi các chip 10nm đầu tiên của Intel ra mắt, nó cũng làm người dùng càng thêm chán nản. Cannon Lake, dòng bộ xử lý 10nm đầu tiên của Intel ra mắt vào Quý 4-2018 với một cấu hình duy nhất: i3-8121U – dòng chip năng lượng siêu thấp dành cho laptop – thật đáng thất vọng cho những người dùng chờ đến 3 năm cho một bước chuyển nhỏ nhoi như vậy.

Để đáp ứng nhu cầu làm mới bộ xử lý cho laptop, Intel buộc phải ra mắt dòng Whiskey Lake Gen 8th để thay thế. Dù vẫn dùng tiến trình 14nm, nhưng nó đã cải thiện đáng kể hiệu năng so với Gen 7th.

Người dùng lại phải chờ thêm 2 năm nữa mới thấy được người kế nhiệm Cannon Lake trên tiến trình 10nm ra mắt, lần này là Ice Lake Gen 10th. Đó là một khoảnh khắc quan trọng cho Intel – lần đầu tiên người dùng có thể mua dòng bộ xử lý 10nm thực sự trên các laptop cao cấp. Chúng ra mắt cùng cách đặt tên mới (hậu tố trong tên sẽ là G, để phân biệt với dòng U vẫn dùng 14nm), chip đồ họa tích hợp mới và một số cải thiện về hiệu năng so với dòng chip 14nm.

[IMG]
... nhưng hóa ra vẫn chỉ là 14nm được dùng đi dùng lại trong nhiều thế hệ

Nhưng có 2 vấn đề với chúng. Xung nhịp quá thấp và sản lượng cũng thấp. Do vậy, song song với Ice Lake, Intel buộc phải ra mắt thêm dòng Comet Lake vẫn dùng 14nm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Không chỉ vậy, xung nhịp thấp của Ice Lake khiến nó chỉ phù hợp với dòng laptop mỏng nhẹ, hiệu năng thấp. Với TDP trên 28W, ví dụ dành cho desktop và laptop gaming, các con chip vẫn dùng 14nm.

Dấu chấm hết cho 14nm đã đến?

Sau một thời gian dài chậm chạp tăng cường sản lượng cho dòng chip 10nm, cuối cùng Intel đã có thể chuyển dịch hoàn toàn dòng chip laptop năng lượng thấp của họ ra khỏi công nghệ 14nm. Toàn bộ dòng chip Gen 11th Tiger Lake đã sử dụng tiến trình 10nm, và giờ đây, hầu hết các laptop dùng chip Intel ra mắt trong năm 2021 đều dùng chip 10nm.

[IMG]
Lộ trình 7nm của Intel đã xuất hiện - Liệu chu kỳ tick-tock có quay trở lại?

Nhiều tin đồn cho biết, dòng bộ xử lý Tiger Lake-H hiệu năng cao sắp ra mắt trong thời gian tới sẽ hoàn tất quá trình chuyển toàn bộ chip laptop sang 10nm. Trong khi đó, dòng chip Alder Lake Gen 12th sẽ kết thúc hành trình chuyển từ 14nm sang 10nm trên desktop vào cuối năm nay.

Dường như công ty biết rằng mình không thể trì hoãn ra mắt chip mới thêm một lần nào nữa và 10nm chưa phải điểm dừng cuối cùng của công nghệ. Cuối tháng 3 vừa qua, công ty đã công bố kế hoạch ra mắt chip trên tiến trình 7nm vào năm 2023 – đúng bằng một chu kỳ tick-tock như thường thấy trước đây.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa Intel sẽ quay trở lại ngôi đầu ngay tức khắc. AMD và Apple vẫn đang bỏ khá xa Intel và khoảng cách về hiệu năng đang trở thành vấn đề ngày càng lớn đối với Intel. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, Intel có vẻ như đang trở lại đúng đường đua – và cái chết của tiến trình 14nm là một tín hiệu tốt cho những điều sắp tới.

Theo Genk​

Cả 5-7 Cty khác đã sản xuất chíp trên công nghệ 7 nanomet và 5 nanomet từ lâu.
Ông TRÙM CHIP - Gã không lồ Intel nằm im 7 năm với tiến trình 14nm.
Đến cuối năm nay mới chuyển hết sang 10nm-Cũng còn hên vẫn là TRÙM, chưa bị chết đuối "trên vũng trâu dầm".
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm

Ý nghĩa 52 lá bài Tây

bo-bai-tay-2.jpg

52 lá bài cũng chính là 52 tuần trong năm

 • 52 lá bài là 52 tuần trong năm.
 • 12 lá bài hình người tương ứng với 12 tháng trong năm.
 • 4 chất cơ, rô, chuồn, bích trong một bộ bài tương ứng với 4 mùa trong năm.
 • 13 lá bài cùng chất trong bộ bài ứng với tổng số tuần mỗi mùa.
 • 2 lá Joker đại diện cho Mặt Trăng và Mặt Trời.
 • Khi cộng số điểm ứng với mỗi quân bài (quân J là 11, quân Q là 12 và quân K là 13, Joker là 1) thì chúng ta sẽ có tổng 53 quân bài là 365, số ngày trong năm thường và nếu cộng cả 2 quân Joker thì tổng sẽ là 366, số ngày trong năm nhuận.
 • Hai màu sắc đen và đỏ xuất hiện chủ yếu đại diện cho nam (đen) và nữ (đỏ).
Trích bài đăng trên Quantrimang!
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm
Ý nghĩa 12 số trên CCCD

y-nghia-12-so-can-cuoc-cong-dan-1.jpg

Ý nghĩa 12 chữ số trên thẻ Căn cước công dân​

👨
Nhật Minh

Thẻ căn cước công dân là một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng của mỗi một công dân. Thẻ căn cước được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và trên đó hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân. Thẻ căn cước công dân được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.
Trên thẻ căn cước công dân có 12 chữ số, được gọi là mã số định danh của mỗi cá nhân.
12 số căn cước công dân

Cụ thể về ý nghĩa của từng chữ số trong dãy 12 chữ số này như sau:
03 chữ số đầu tiên: Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.
01 chữ số tiếp theo: Mã giới tính của công dân.
02 chữ số tiếp theo: 2 số cuối năm sinh của công dân.
06 chữ số cuối: Khoảng số ngẫu nhiên.
Ý nghĩa các số trên căn cước công dân gắn chip

Trong đó, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
STTTên đơn vị hành chính
1Hà Nội001
2Hà Giang002
3Cao Bằng004
4Bắc Kạn006
5Tuyên Quang008
6Lào Cai010
7Điện Biên011
8Lai Châu012
9Sơn La014
10Yên Bái015
11Hòa Bình017
12Thái Nguyên019
13Lạng Sơn020
14Quảng Ninh022
15Bắc Giang024
16Phú Thọ025
17Vĩnh Phúc026
18Bắc Ninh027
19Hải Dương030
20Hải Phòng031
21Hưng Yên033
22Thái Bình034
23Hà Nam035
24Nam Định036
25Ninh Bình037
26Thanh Hóa038
27Nghệ An040
28Hà Tĩnh042
29Quảng Bình044
30Quảng Trị045
31Thừa Thiên Huế046
32Đà Nẵng048
33Quảng Nam049
34Quảng Ngãi051
35Bình Định052
36Phú Yên054
37Khánh Hòa056
38Ninh Thuận058
39Bình Thuận060
40Kon Tum062
41Gia Lai064
42Đắk Lắk066
43Đắk Nông067
44Lâm Đồng068
45Bình Phước070
46Tây Ninh072
47Bình Dương074
48Đồng Nai075
49Bà Rịa - Vũng Tàu077
50Hồ Chí Minh079
51Long An080
52Tiền Giang082
53Bến Tre083
54Trà Vinh084
55Vĩnh Long086
56Đồng Tháp087
57An Giang089
58Kiên Giang091
59Cần Thơ092
60Hậu Giang093
61Sóc Trăng094
62Bạc Liêu095
63Cà Mau096
Mã số giới tính được xác định như sau:
Thế kỷ sinhNamnữ
Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999)01
Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099)23
Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199)45
Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299)67
Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399)89
Như vậy, với số căn cước công dân 079093001016 ta có thể có được những thông tin sau:
Công dân đăng ký khai sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, là nam, sinh năm 1993.
Hi vọng với ý nghĩa 12 số căn cước công dân này sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu căn cước công dân là gì cũng như biết được những thông tinh hữu ích khi xem xét 1 dãy số cccd.
Bài đăng trên Quantrimang!
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Ý nghĩa 12 số trên CCCD

y-nghia-12-so-can-cuoc-cong-dan-1.jpg

Ý nghĩa 12 chữ số trên thẻ Căn cước công dân​

👨
Nhật Minh

Thẻ căn cước công dân là một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng của mỗi một công dân. Thẻ căn cước được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và trên đó hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân. Thẻ căn cước công dân được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.
Trên thẻ căn cước công dân có 12 chữ số, được gọi là mã số định danh của mỗi cá nhân.
12 số căn cước công dân

Cụ thể về ý nghĩa của từng chữ số trong dãy 12 chữ số này như sau:
03 chữ số đầu tiên: Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.
01 chữ số tiếp theo: Mã giới tính của công dân.
02 chữ số tiếp theo: 2 số cuối năm sinh của công dân.
06 chữ số cuối: Khoảng số ngẫu nhiên.
Ý nghĩa các số trên căn cước công dân gắn chip

Trong đó, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
STTTên đơn vị hành chính
1Hà Nội001
2Hà Giang002
3Cao Bằng004
4Bắc Kạn006
5Tuyên Quang008
6Lào Cai010
7Điện Biên011
8Lai Châu012
9Sơn La014
10Yên Bái015
11Hòa Bình017
12Thái Nguyên019
13Lạng Sơn020
14Quảng Ninh022
15Bắc Giang024
16Phú Thọ025
17Vĩnh Phúc026
18Bắc Ninh027
19Hải Dương030
20Hải Phòng031
21Hưng Yên033
22Thái Bình034
23Hà Nam035
24Nam Định036
25Ninh Bình037
26Thanh Hóa038
27Nghệ An040
28Hà Tĩnh042
29Quảng Bình044
30Quảng Trị045
31Thừa Thiên Huế046
32Đà Nẵng048
33Quảng Nam049
34Quảng Ngãi051
35Bình Định052
36Phú Yên054
37Khánh Hòa056
38Ninh Thuận058
39Bình Thuận060
40Kon Tum062
41Gia Lai064
42Đắk Lắk066
43Đắk Nông067
44Lâm Đồng068
45Bình Phước070
46Tây Ninh072
47Bình Dương074
48Đồng Nai075
49Bà Rịa - Vũng Tàu077
50Hồ Chí Minh079
51Long An080
52Tiền Giang082
53Bến Tre083
54Trà Vinh084
55Vĩnh Long086
56Đồng Tháp087
57An Giang089
58Kiên Giang091
59Cần Thơ092
60Hậu Giang093
61Sóc Trăng094
62Bạc Liêu095
63Cà Mau096
Mã số giới tính được xác định như sau:
Thế kỷ sinhNamnữ
Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999)01
Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099)23
Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199)45
Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299)67
Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399)89
Như vậy, với số căn cước công dân 079093001016 ta có thể có được những thông tin sau:
Công dân đăng ký khai sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, là nam, sinh năm 1993.
Hi vọng với ý nghĩa 12 số căn cước công dân này sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu căn cước công dân là gì cũng như biết được những thông tinh hữu ích khi xem xét 1 dãy số cccd.
Bài đăng trên Quantrimang!
Hi cái này hay nè bác, đó giờ mới biết luôn á, e vừa coi lại cccd của e y chang bác nói luôn, còn cái trên phải nghiên cứu lại 😅😆