Windows 10 Enterprise LTSC 22H2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Windows 10 Enterprise LTSC 22H2

if i could tell you

Rìu Chiến
Bản nâng cấp của bản Enterprise LTSC 2021, Tích hợp updates LCU, Net Framwork 4.8.1, Defender Platform, Engine, Windows Store

Windows-10-x64-2023-03-24-01-15-32.pngFile-Name:windows_10_enterprise_ltsc_22h2_x64_en-us.iso
Size :4.56GB
Hash< SHA1,256>

2023-04-22_204910.pngWindows-10-x64-2023-04-20-01-49-37.png


Download LINK


 
Sửa lần cuối:

if i could tell you

Rìu Chiến
Hôm bữa bác @dinhchungcm nói có nét giống @dungltcd:p
Hoan nghênh bạn nhé :)
Phải là dungltcd có nét giống em mới đúng cụ ạ. :).
 

if i could tell you

Rìu Chiến
Một vài điểm đáng chú ý ở bản này:

- update lên build mới nhất 19045.2788
- Gói kích hoạt tính năng 22h2 Enablement pack
-Net Framworks up lên 4.8.1
-Store và media extensions được tích hợp
- Windows Defender được cập nhật lên ver mới nhất cho cả Anti Spyware platform và anti virus engine.
-Không có MS Edge Chromium mặc định (không phải do gỡ bỏ)
-Muốn cài Edge, Firefox thì vào Windows Store hoặc IE tải về.
 
Sửa lần cuối:

links

Búa Gỗ
Một vài điểm đáng chú ý ở bản này:

- update lên build mới nhất 19045.2788
- Gói kích hoạt tính năng 22h2 Enablement pack
-Net Framworks up lên 4.8.1
-Store và media extensions được tích hợp
- Windows Defender được cập nhật lên ver mới nhất cho cả Anti Spyware platform và anti virus engine.
-Không có MS Edge Chromium mặc định (không phải do gỡ bỏ)
-Muốn cài Edge, Firefox thì vào Windows Store hoặc IE tải về.
Bản nào có Digital License vậy Bác, để cài lần 2 cho tiện? LTSC 2021 không có Digital License mà chỉ bản IOT LTSC 2021 có Digital License
 

Long Sao


Junior Moderator
Theo mình thấy lỗ hổng của Windows muôn năm vẫn bị hacker ( Cr@ck code, black hack.....) nhắm hơn Linux vì cơ bản là Ubuntu hay Linux bảo mật bắt buộc không có ngầm định và đa số virus và Cr@ck, -censor- viết bằng Autoit nhiều nên việc dùng miếng mồi key bản quyền của ứng dụng nào đó thì code backdoor cũng theo đó nhiều hơn và nặng nề hơn rất nhiều và bất ổn
 


Top