Windows 10 19H1, 19H2, 20H1 Updated July 21, 2020 ISO from MSDN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Windows 10 19H1, 19H2, 20H1 Updated July 21, 2020 ISO from MSDN

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
22/07: Hôm nay MS phát hành MSDN Windows 10 19H1, 19H2, 20H1 Updated July 21, 2020!.
Mình đăng lại link cho bạn nào cần lưu trữ.
Links Cloud chỉ tồn tại ~7 ngày. Ae nào cần thì tranh thủ nha.
22/07/2020
Windows 10 May 2020 Updated July 2020! OS Build 19041.388 ISO From MSDN

2004-ud062020cf7c5b704366bcfb.png


Link tải Cloud.mail.ru từ @adguard
View hidden content is available for registered users!

File: \en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_8e76feb1.iso
Size: 5201768448 bytes
MD5: B0BF9B4055C0BA160101E26FFD6D4C77
SHA1: 64584EEC9515D7D769925CB096626CC6B75D3B61
CRC32: BB01DB11

File: \en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_july_2020_x86_dvd_de266803.iso
Size: 3665420288 bytes
MD5: AEE22FC79D88B392484E7A3992749C1E
SHA1: 0598013096917CE76C066659F4BC966E03FF43F2
CRC32: 7C553A83

File: \en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_july_2020_x64_dvd_1c07cb8d.iso
Size: 5333264384 bytes
MD5: 17393C4F4B8A8D883BBB2B371E73FCC7
SHA1: 03F62F710CC16757F96CFD432A2749FAEC63BBC2
CRC32: 6D7C330A

File: \en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_july_2020_x86_dvd_bbadd767.iso
Modified: Wednesday, July 22, 2020, 10:10:49 AM
MD5: 04DCAC33D2BE8CE3A4ED253DB265FA88
SHA1: 7AD488290712220BB840B16183CE897084691AF3
CRC32: 7EF7B2D9
1595400944021.png


1595400810705.png


1595400841457.png


1595400874357.png
Business x64:
View hidden content is available for registered users!

Business x86:
View hidden content is available for registered users!

Consumer x64:
View hidden content is available for registered users!

Consumer x86:
View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
22/07:
Windows 10 November 2019 Updated July 2020! OS Build 18363.959 ISO From MSDN

1909-uda1afc5b90813238a.png


Link Cloud.mail.ru by @adguard:
View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối:


Top