PM Việt hóa & Portable - Win10 All Settings V.2.0.3.29 Portable - Ứng dụng tiện ích cho phép sử dụng các cài đặt hệ thống khác nhau | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable Win10 All Settings V.2.0.3.29 Portable - Ứng dụng tiện ích cho phép sử dụng các cài đặt hệ thống khác nhau

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
zdk1uDQ.png


Win10-All-Settings-1.0-Portable-590x250.jpg


Win10 All Settings - là một phần mềm tiện ích cho phép sử dụng các cài đặt hệ thống khác nhau. Mục đích chính của ứng dụng là giúp người dùng tùy chỉnh Windows 10 trong mọi trường hợp với các giao diện cấu hình thay thế và nó cũng có thể thực hiện một số cài đặt ẩn.

Phần mềm cấp quyền truy cập vào Windows Master Control Panel (God Mode) và phân loại các cài đặt tích hợp sẵn của Windows 10.

Các cài đặt do Win10 All Settings đặt hoạt động dựa trên thông tin được xuất bản trên các trang web của Microsoft. Các thao tác thường phức tạp, bao gồm nhiều bước và yêu cầu kiến thức cấp hệ thống có thể dễ dàng thực hiện bởi bất kỳ ai với Win10 All Settings.

Win10 All Settings chủ yếu hỗ trợ hệ điều hành Windows 10. Nó hoạt động với các chức năng hạn chế trên hệ điều hành Windows 7/8.

Advantages of Win10 All Settings:
Enables basic personalization options in all circumstances.
Provides easy access to God Mode.
Enables setting the color of Inactive Title Bar.
Provides easy access to the built-in settings of Windows 10.
Can start with the operating system (Autostart).
Supports Windows 10 operating system (partial Windows 7/8 support).
Doesn’t require installation, free to use.


Win10 All Settings - Changelog​


Version: 2.0.3.29 - Date: 2021-07-01

  • Update: Italian language

Title Release: Win10.All.Settings.V.2.0.3.29 Portable
Home Page : https://www.wintools.info/
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
New Update Win10 All Settings 2.0.2.24 - đã thêm phiên bản mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Win10 All Settings 2.0.2.26 - đã thêm phiên bản mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Win10 All Settings V.2.0.3.27 Portable - đã thêm phiên bản mới nhất

 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Win10 All Settings V.2.0.3.28 Portable - đã thêm phiên bản mới nhất

 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Win10 All Settings v.2.0.3.29 Portable - đã thêm phiên bản mới nhất

 


Top