Chia sẻ - WALTR PRO V.1.0.62.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ WALTR PRO V.1.0.62.0

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
th


WALTR-PRO-e1606449837492.jpg


WALTR PRO –Với chương trình này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi, chuyển bất kỳ tập tin nào vào iPhone, iPad… Giống như một CHUYÊN GIA! Một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cùng một phép thuật WALTR.

WALTR PRO giới thiệu các tính năng chuyên nghiệp mới, một bộ chuyển đổi độc lập, thiết kế đẹp mắt và kiểm soát nhiều hơn. Với trải nghiệm kéo và thả kỳ diệu tương tự, cho phép bạn giải quyết các vấn đề về định dạng tệp và chuyển hầu như bất kỳ tệp nào thẳng đến iPhone hoặc iPad.

Features

▪ Industry’s Fastest Versatile Converter
▪ Wi-Fi Transfer Support
▪ All devices. All generations.
▪ Apple M1 Silicon Support
▪ Trim-less Ringtones
▪ Hi-Res Audio
▪ 2160p Video
▪ Forced Subtitles
▪ Audiobooks
▪ Smart Encoding Detection
▪ Video Content Detection
▪ Light / Dark Theme
▪ And much more..

Title Release: WALTR.PRO.V.1.0.62.0
Developer: HomePage
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top