vnthuquan và 14000 đầu sách truyện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

vnthuquan và 14000 đầu sách truyện

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
VNTHUQUAN14000-3.png

Ngày 14/10/2020, vnthuquan đã có 14000 đầu sách truyện các thể loại và tập trung ở 5 định dạng khác nhau: Text (html), PDF, Epub, Audio, Image; trong đó định dạng Text có số lượng nhiều nhất.
Trước đây, đã từng có người đóng gói 10.000 đầu sách truyện của vnthuquan thành eBook các định dạng: .PRC, .mobi, .ePub, .Doc...
Giờ đây, phần mềm để tải truyện vnthuquan và đóng gói thành eBook đã không còn cái nào hoạt động được và cũng không còn ai tiếp tục cho theo đuổi việc này nữa. Có lẽ mọi người thích đọc online hơn.
Vị trí truyện đạt mốc 14000 là tác phẩm có tựa đề: "Ba Ngày Hạnh Phúc", với địa chỉ truy cập là:


M14000-2.png

Và địa chỉ tải:

https://vnthuquan.net/userfiles/files/pdf/datei/Ba ngay hanh phuc - Sugaru Miaki.pdf

Cập nhật 14002:

vnthuquan14002-3.png

Cập nhật mới 14004:

vnthuquan14004-3.png

Cập nhật mới:

vnthuquan14005.png

Xem lại bài viết cũ tại:

Có bài viết hướng dẫn tải ePub lẻ tại:
Tuy nhiên, không được mọi người ủng hộ cho lắm.
 

ThienPhong

Gà con
Nhưng mà phải dùng VPN mới vào được, đáng ngại quá.
Chắc có 1 số sách cấm.
 


Top