PM Hệ thống - VMware Workstation Pro 17 + Key | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống VMware Workstation Pro 17 + Key

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
VMware Workstation Pro 17

tn-vmware-workstation-pro.png

Workstation 17 Pro tìm hiểu về công nghệ xác định ngành với DirectX 11 và OpenGL 4.3 Hỗ trợ đồ họa tăng tốc 3D, giao diện người dùng chế độ tối, hỗ trợ Windows 11, vctl CLI để chạy và tạo các cụm và bộ chứa Kubernetes, hỗ trợ bổ sung với phiên bản mới nhất của Hệ điều hành Windows và Linux, v.v.


Chìa khóa:
 
Sửa lần cuối:

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
VMware Workstation Pro 17

tn-vmware-workstation-pro.png

Workstation 17 Pro tìm hiểu về công nghệ xác định ngành với DirectX 11 và OpenGL 4.3 Hỗ trợ đồ họa tăng tốc 3D, giao diện người dùng chế độ tối, hỗ trợ Windows 11, vctl CLI để chạy và tạo các cụm và bộ chứa Kubernetes, hỗ trợ bổ sung với phiên bản mới nhất của Hệ điều hành Windows và Linux, v.v.Chìa khóa:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Key rất tốt, cảm ơn bạn nhiều nhé.
 


Top