Vinh danh cá nhân, tổ chức đưa khoa học ứng dụng vào cuộc sống | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Vinh danh cá nhân, tổ chức đưa khoa học ứng dụng vào cuộc sống

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được vinh danh vì có thành tích đưa công nghệ ứng dụng giúp cải thiện đời sống người dân, doanh nghiệp.

Continue reading...
 


Top