Game Miễn Phí - (Việt Hóa 100%) Thần Tiên Tam Quốc -game Thủ Thành cực hay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Game Miễn Phí (Việt Hóa 100%) Thần Tiên Tam Quốc -game Thủ Thành cực hay

thevan

Búa Gỗ Đôi
code tân thủ:sdzs
Bản cập nhật này bao gồm:
-Việt Hóa 100% kỹ năng tướng,item,và hiển thị trong game
-Mở chế độ chơi 4 người ra quái 4 đường
-Mở Đăng Tiên Tháp 150 Tầng (chế độ Cực Khó)
-Chế độ cổ điển : mở 8 mức khó N1- N8
-Fix lỗi tướng Ngụy không tự dùng kỹ năng
-Cập nhật tướng Thần cam nước Thục :
-Phí Y: công kích 9 lần gây phạm vi sát thương=Sức Mạnh x720%
-Tương Uyển:tạo sát thương phạm vi=Trí Lực x 1800%
-Mở khóa nhà chế tạo Phù Thạch
-Mở khóa 48 lễ bao yêu cầu Level Map và 4 Vip lệnh bài hổ trợ tân thủ
Cập nhật ngày 3.3
-Fix lỗi dịch thuật trong game
-Fix lỗi hiển thị và sửa lại câu cú skill tướng phần hiển thị mô tả
-Update phần thưởng kinh nghiệm(chế độ cổ điển) sẽ được tăng lên gấp bội
-Fix lỗi disconect
-Hướng dẫn chơi online không bị -censor-
-Hổ trợ file save choi trên gametvplus (full Ngũ hổ tướng level 4)
Game play:Lữ Bố Hí Điều Thuyền
https://www.youtube.com/results...
Link map : (Map sẽ được cập nhật thêm ở link Youtube,nếu bài trôi ae có thể vào đó down lại nhé)
https://secufiles.com/7565/thantientamquoc3.3.2021.rar
Một Vài hình ảnh tham khảo:
155827376_5245440058861609_1904079614744351833_o.jpg_nc_cat101ccb3_nc_sidb9115d_nc_ohc7l7_mbDcQI4AX_BXbmW_nc_htscontent.fsgn2-4.jpg

155083514_5245440038861611_6139398150169064538_o.jpg
155083514_5245440038861611_6139398150169064538_o.jpg
153908716_5227587863980162_7247935310956014024_o.jpg
154611834_5227614730644142_3229675048852204022_o.jpg
154058695_5227623910643224_975556400078862594_o.jpg
152883818_5227636697308612_8669834105341476540_o.jpg
 

thevan

Búa Gỗ Đôi
đã cập nhật phần thưởng thông quan ae down lại ở link youtube nhé
 
Top