Giveaway  VideoProc Converter V4.6

Phần mềm xử lý video tăng tốc GPU đầy đủ duy nhất​

VideoProc Converter trở thành phần mềm xử lý video nhanh số 1 đạt đỉnh Tăng tốc phần cứng cấp độ 3
được hỗ trợ hoàn toàn bởi GPU Intel®, AMD®, NVIDIA® và Apple M1 / M1 Pro / M1 Max,
mang lại độ mượt mà như bơ (4K / 8K) chỉnh sửa và chuyển mã video mà không làm giảm chất lượng.
2022-01-09_221422.jpg


Xử lý video HD / 4K HDR từ iPhone, GoPro, DJI, Máy ảnh​

VideoProc Converter hoạt động với bất kỳ video nào được quay bằng GoPro, DJI, iPhone, Android, máy quay hoặc máy ảnh 4k khác (DSLR hoặc mirrorless).

2022-01-09_221519_compressed.jpg


2022-01-09_221621_compressed.jpg


2022-01-09_221111_compressed.jpg


 
Trả lời