Video đầu tiên trên YouTube | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Video đầu tiên trên YouTube

cococococanh

Gà con

"Me at the zoo" dài 18 giây và là video đầu tiên được tải lên YouTube vào ngày 23/4/2005, cách đây 15 năm.


Video được đăng bởi Jawed Karim, đồng sáng lập YouTube, với tên kênh là Jawed. Đến nay, video thu hút gần 91 triệu lượt xem, ba triệu lượt thích và cũng là video duy nhất của Jawed. Tài khoản này cũng có hơn 795.000 người đăng ký và đã được xác minh (dấu tích màu xám).
Một năm sau ngày đăng video "Me at the zoo", Karim cùng những đồng sáng lập khác đã bán YouTube cho Google với giá 1,65 tỷ USD.
 
Top