Vì sao nền đường có tiếng ồn khác nhau? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Vì sao nền đường có tiếng ồn khác nhau?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khi chạy xe ôtô trên đường đá phẳng mịn cùng tốc độ, có những đoạn êm nhưng có đoạn rất ồn. Tại sao? Kỹ thuật nào ảnh hưởng đến tiếng ồn? (Hân)

Continue reading...
 


Top