Vì sao đau bụng không được uống nhân sâm? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Vì sao đau bụng không được uống nhân sâm?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhân sâm được xem là thần dược nhưng vì sao những người bị đau bụng, lạnh bụng phải tuyệt đối tránh dùng. Chất gì có thể gây nguy hiểm? (Lan)

Continue reading...
 


Top