Hỏi/ Thắc mắc - Về windows boot manager? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Về windows boot manager?

AquaVN

Gà con
Windows Boot Manager không hiện ~
--------------------------------------------------------------------------------
Mình đã test 1 số cách như trên 1 số web chỉ nhưng k đc ( trc đó mình có cài win 10 lỗi nên xoá thì nó báo error thì ấn F9 vào lại win cũ bthg ), rồi mình cài thử dualboot phoneix os và win 7 thì nó bỏ qua boot manager và vào thẳng win 7. Ai có cách fix lỗi này thì cứ đề cử ( đã thử sử dụng easybcd và fix 0s nhưng vẫn vậy ). Thanks trước
--------------------------------------------------------------------------------
Đây là bản phoneix os lite dual boot mà mình đã cài :
Xin đa tạ ~
 

AquaVN

Gà con
Chánn ~
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mà đôi khi mình rep chậm nên đôi khi cũng rep chậm, nên mn thông cảm
 

ThaiTamNghien

Búa Đá
Chánn ~
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mà đôi khi mình rep chậm nên đôi khi cũng rep chậm, nên mn thông cảm
phoneix os mình chưa cài nên khong cao kiến gì. trước kia mình có cài ubuntu song song windows thì dùng boot repair để khi mở máy có bảng chọn os
 


Top