Vệ tinh Xô Viết có thể va vào mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Vệ tinh Xô Viết có thể va vào mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hai mảnh rác vũ trụ lớn đang bay về phía nhau ở tốc độ gần 53.000 km/h và nguy cơ xảy ra va chạm là 10%, theo công ty LeoLabs ở California, Mỹ.

Continue reading...
 


Top